2015_05_25

Accountor, lid van de Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen

Accountor is voor haar incassoservice in het bezit van het Incasso Keurmerk van de Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen (NVI). De bij de NVI aangesloten organisaties hebben een gezamenlijke marktdekking van ca. 70%.

Het Incasso Keurmerk waarborgt dat alle houders werken volgens de vastgestelde criteria en de gedragscode. Kernwaarden hiervan zijn het voeren van een maatschappelijk verantwoorde incassoprocedure, correcte en tijdige benadering van debiteuren en inachtneming van het juridisch en regelgevend kader van de gedragscode voor NVI leden. Voor betalingen gebruiken we een Stichting Derdengelden rekening zodat uw geld dat betaald is door uw klanten te allen tijde veilig is ondergebracht, bovendien zijn wij aangemeld bij het CBP. Dit alles en meer wordt periodiek getoetst door het onafhankelijke Keurmerkinstituut te Zoetermeer.

Voor u betekent het Incasso Keurmerk dat u de incasso-activiteiten uitbesteedt aan een betrouwbare partner die voldoet aan deze hoge eisen. Bovendien krijgt onze transparante proactieve werkwijze en persoonlijke benadering veel waardering van onze opdrachtgevers. Voor debiteuren waarborgt het Incasso Keurmerk een correcte benadering, reële doorbelasting van incassokosten en een onafhankelijke geschillenregeling. Dit alles verhoogt de kans dat uw debiteuren weer klanten worden.

Voor meer informatie kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Dit kan telefonisch via 030 2144195 of per e-mail via info.nl@accountor.nl. Alle informatie over de NVI vindt u op www.nvio.nl