2015_10_06

Accountor is partner geworden van het Webshop Keurmerk

Het Webshop Keurmerk is een onafhankelijk keurmerk dat de belangen van aangesloten webwinkels en consumenten zo goed mogelijk behartigt.

Het Webshop Keurmerk werd opgericht toen de Consumentenbond bekend maakte de activiteiten met betrekking tot het Webtrader-logo te beëindigen. Veel webwinkels die na de uitvoerige screeningsprocedure het Webtrader-logo op de website mochten gebruiken, sloten zich toen aan bij het Webshop Keurmerk. De Webshop Keurmerk-voorwaarden zijn dan ook gebaseerd op de eerder door de Consumentenbond gehanteerde voorwaarden.

Om de onafhankelijkheid te waarborgen is het beheer ondergebracht in de Stichting Webshop Keurmerk. De bij de Stichting Webshop Keurmerk aangesloten winkels zijn verplicht te voldoen aan de Europese en Nederlandse wet- en regelgeving en aan de Keurmerk-code. De Stichting Webshop Keurmerk stelt zich mede ten doel het vertrouwen van consumenten ten aanzien van internetaankopen, per telefoon, catalogus en post te vergroten.

Per 1 juli 2012 is het Webshop Keurmerk aangesloten bij de Stichting Geschillen Commissie met een eigen Geschillencommissie Webshop, geheel onafhankelijk van de Stichting Webshop Keurmerk. De aansluiting heeft plaats gevonden in overleg met de Consumentenbond en de SGC. De aanmeldingen en eventuele klachten worden behandeld door juristen. Daarnaast worden winkels periodiek gecontroleerd.

Op de website www.keurmerk.info zijn de statuten van de stichting, de voorwaarden en de klachtenregeling terug te vinden.

Het Webshop Keurmerk is aangesloten als lid van EMOTA, de Europese koepelorganisatie van serieuze erkende keurmerken en brancheorganisaties. Iedere aangesloten webwinkel bij Webshop Keurmerk is tevens automatisch lid van EMOTA.

Accountor heeft jarenlange ervaring met haar financiële dienstverlening aan webwinkels en is daarom een waardevolle partner van het Webshop Keurmerk.

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met:

Nathalie de Jong 
Manager Sales and Client Relations

telefoonnummer: 030-2144195