2016_02_15

Positief advies aan de NVI

Accountor is lid van de Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen (NVI). Hiermee hebben wij onszelf verbonden aan de strenge regels en eisen van het Incasso Keurmerk. Hierop wordt toegezien door het onafhankelijke Keurmerkinstituut uit Zoetermeer door middel van het uitvoeren van audits. Meer hierover kunt u vinden op de website http://nvio.nl/keurmerk. Voor de organisatie en bedrijfsvoering controleren zij onder andere de continuïteit, kwaliteit van het management, de relatie en afspraken met opdrachtgevers, correcte overeenkomsten en afdracht van gelden door een Stichting Derdengelden. Bij de controle van processen wordt gekeken naar registratie en naleving van de privacywetgeving, de klachtenprocedure, een zorgvuldige benadering van debiteuren en het juist in rekening brengen van incassokosten (WIK).

Onlangs heeft het Keurmerkinstituut een audit bij Accountor uitgevoerd en is er een positief advies uitgebracht aan de NVI. Hiermee heeft Accountor wederom aangetoond dat onze opdrachtgevers incasso activiteiten uitbesteden aan een zeer betrouwbare partner die aan de hoge eisen van zowel de bedrijfsvoering als Maatschappelijk Verantwoord Incasseren voldoet.

Voor meer informatie en met vragen kunt u contact opnemen met Nathalie de Jong via het nummer: 030-2144195 of per mail: nathalie.dejong@accountor.nl