2017_11_27

NVI Audit

Op woensdag 8 november jl. heeft de 2-jaarlijkse NVI Audit plaatsgevonden binnen Accountor Nederland B.V.
Wij werden door een afgevaardigde van het onafhankelijk Keurmerkinstituut getoetst op een aantal criteria waaraan
wij als NVI gecertificeerd incassobureau aan moeten voldoen.
En….we zijn geslaagd!
Met dit keurmerk zijn zowel onze opdrachtgevers als de debiteuren gewaarborgd van een transparante en correcte
behandeling van de bij ons in behandeling zijnde incassozaken.