2017_10_27

NVI Statement 24 oktober 2017

Naar aanleiding van het ‘Manifest Schuldvrij’, dat onlangs gelanceerd werd en waarin de initiatiefnemers hun bezorgdheid uiten over het grote aantal mensen dat problematische schulden heeft en waarvoor men meer aandacht wil van de politiek in Den Haag, heeft de NVI een statement opgesteld.

Statement:
”Wij betreuren dat mensen met schulden gebukt gaan onder hun schuldenlast. Om die reden werkt de NVI samen met marktpartijen om een schuldvrije maatschappij te realiseren. We hechten er waarde aan te melden dat de incasso-industrie niet de schulden veroorzaakt. Het is wel onze taak om te helpen ze op te lossen tegen zo laag mogelijke kosten en op een eerlijke en zuivere manier, waarbij het uitgangspunt altijd zal zijn: ‘wie iets koopt of leent, betaalt dit (terug)’. De NVI is pleitbezorger van Maatschappelijk Verantwoord Incasseren, getuige ook het Incasso Keurmerk. Of een NVI-incassobureau nu vorderingen behandelt voor opdrachtgevers of dat het zelf vorderingen heeft gekocht in een vroeg of laat stadium, de NVI-regels gelden voor alle situaties. Gaan bureaus toch in de fout, dan worden ze hierop aangesproken, beboet en bij herhaalgedrag wordt hen het Incasso Keurmerk ontnomen. Zodoende borgt de NVI de kwaliteit in de branche. Samen gaan we voor een schuldvrije maatschappij”.

Het mag nimmer lonen voor een incassobureau om de wet te overtreden. Daar dient de overheid dan ook strikt op te handhaven. En daarom pleit het NVI ook al vanaf het bestaan voor een wettelijke regulering van incassobureaus, juist om ervoor te zorgen dat bureaus die het niet zo nauw nemen, uit de markt kunnen worden gehaald. Binnen de NVI moeten alle leden voldoen aan strenge keurmerkcriteria en gedragsregels waarop zij worden getoetst. Er geldt een onafhankelijke klachtenregeling die via het KIGID wordt afgewikkeld.