2017_11_01

Accountor gaat zorgvuldig met uw gegevens om

Onlangs is het verhandelen van persoonsgegevens en risicoprofielen door incassobureau’s veelvuldig in het nieuws geweest.

“Incassobedrijven innen niet alleen openstaande schulden, ze veranderen langzaamaan ook in databedrijven met gevoelige gegevens over miljoenen Nederlanders. Deze gegevens worden, zonder dat mensen met een schuld dat weten, doorverkocht aan derden.”
Bron RTLZ

Accountor Nederland heeft er altijd voor gekozen om dit niet te doen. Het past niet binnen de visie van Accountor Nederland op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarbij respect centraal staat. Ook lijkt deze handel strijdig te zijn met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De Autoriteit Persoonsgegevens:
“In een reactie laat de Autoriteit Persoonsgegevens weten de praktijken van incassobureaus 'ernstig en onrechtmatig' te vinden.
'Data verhandelen mag niet, tenzij je er toestemming voor gegeven hebt.'”
Bron BNR

Onze klanten geven ons persoonsgegevens met als doel deze conform de gemaakte afspraken en in goed vertrouwen te verwerken.
Wij zullen dit vertrouwen niet beschamen.